Een nieuwe manier

van samenwerken

Kerngezond streeft naar goede gezondheid voor alle inwoners van Vlissingen. Gezondheid in de breedste zin: de zorg en het sociaal domein werken samen aan positieve gezondheid.

Door in te zetten op gezondheid in plaats van ziek zijn wil Kerngezond onnodig ziek zijn voorkomen en zo de kwaliteit van leven verbeteren.

Een nieuwe manier

van samenwerken

Kerngezond streeft naar goede gezondheid voor alle inwoners van Vlissingen. Gezondheid in de breedste zin: de zorg en het sociaal domein werken samen aan positieve gezondheid.

Door in te zetten op gezondheid in plaats van ziek zijn wil Kerngezond onnodig ziek zijn voorkomen en zo de kwaliteit van leven verbeteren.

Een multi-disciplinaire samenwerking van zorg en sociaal domein

Pro-actief met de focus op gezondheid en op de toekomst

Aanbod van preventieve programma’s voorkomen ziek zijn

Video afspelen

De Kerngezond

formule

Kerngezond is een multi-disciplinaire samenwerking tussen zorg en sociaal domein. De zorg en ondersteuning in Vlissingen is dankzij de Kerngezond-formule doelgericht en pro-actief.
Doelgericht dankzij de inzet van verzamelde data over de populatie van Vlissingen. En pro-actief, omdat we dankzij deze beschikbare gegevens ook kunnen inspelen op de toekomst.

Elke zorgvraag wordt vanuit meerdere dimensies belicht. Iedere inwoner van Vlissingen krijgt op deze manier snel de juiste zorg van de juiste professional(s).

Met een passend programma-aanbod spelen de teams in op de verwachte zorgvraag.

Kerngezond zet in op gezondheid en daarmee het verminderen van de vraag naar zorg en ondersteuning. Preventieve en passende zorg dus.

Contact

Wilt u meer weten over het concept Kerngezond? Vul dan het formulier in. Wij nemen daarna spoedig contact met u op.